Over onsOver ons
Wie zijn wij?


Op 21 juni 2021 hebben wij, Ursula Blaak en Eliot Hess Need2Care BV opgericht vanuit onze intenties en behoefte om mee te helpen aan het bestrijden van de eenzaamheid.

Wij hebben er voor gekozen om het voor de kwetsbaren in onze samenleving toegankelijker te maken te voorzien in hun behoefte aan intimiteit en sekszorg.

Ons Doel:

Wij als Need2Care hebben een aantal doelen die we willen bereiken.

 

  • Meewerken aan het doorbreken van de taboe
  • De zorg ontlasten bij deze hulpvraag
  • Financiële ondersteuning voor deze sekszorg
  • Meedragen aan de bewustwording hoe noodzakelijk deze zorg is
  • Onze doelgroep helpen een kwalitatief beter leven te krijgen
  • Deze zorg aanbieden op eigen locatie

Wanneer de taboe doorbroken word en wij als mensen ons bewust worden dat deze hulpvraag onder zorg valt, zal het voor onze doelgroep vele malen toegankelijker worden om deze hulp op een veilige en betrouwbare manier te ontvangen.                                                                            


 

Onze Visie:
Gaandeweg werden wij ons steeds meer bewust van hoe belangrijk het is dat deze doelgroep gehoord wordt. De eenzaamheid en het gemis naar intimiteit is enorm en soms hartverscheurend.

 

De taboe die er nog op zit om deze zorg bespreekbaar te maken of de wensen en behoeftes kenbaar te maken is voor de meeste zeker nog een hoge drempel. Zorgpersoneel weet vaak niet hoe om te gaan met deze hulpvraag waardoor er niks mee gedaan wordt.

Onze doelgroep heeft niet of nauwelijks de financiële mogelijkheden deze zorg in te kopen omdat ze of een Wajong krijgen, AOW of onder bewind staan. Waardoor ze nog meer afhankelijker worden van externe partijen om dit gerealiseerd te krijgen.

Onze doelgroep:

Mannen vanaf 18 jaar (geestelijk en /of lichamelijk beperkt) en ouderen. 

Wij kunnen de reguliere zorg ontlasten bij deze zorgvraag zodat de druk wordt verminderd en de cliënt de juiste benadering en hulp krijgt bij het vervullen van zijn behoefte.


Powered by webXpress